ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม

35/12  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  ชั้น  4

ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000 

 

โทรศัพท์ / โทรสาร :   0-4251-4058-9

E-mail  address    :  nakhonphanom@mol.go.th

FACEBOOK        :  www.facebook.com/labournakhonphanom   คลิกเลย