ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
ที่อยู่ :  35/12  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
            ชั้น  4   ถนนกลางเมือง   ต.ในเมือง   อ.เมือง

            จ.นครพนม   48000

  
โทรศัพท์ /แฟกซ์  :  042-514058  ,   042-514059
E-mail             :  nakhonphanom@mol.go.th
Website           :  
http://nakhonphanom.mol.go.th  คลิกเลย

FACEBOOK      :   www.facebook.com/labournakhonphanom   คลิกเลย